การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์ต้นกฤษณาทั้งหมดของประเทศไทย ได้จากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ คือ อาศัยการเพาะจากเมล็ดพันธุ์หรือการใช้กล้าไม้ที่งอกภายใต้ต้นมาย้ายชำลงถุง ในอดีตมีการลักลอบนำเมล็ดจากเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อนำมาเพาะเมล็ดโดยเฉพาะบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เทือกเขาบรรทัด บริเวณเขาสอยดาว เขาสระบาป นำมาปลูกเป็นสวนป่า หรือบริเวณบ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งการเพาะเมล็ดไม้กฤษณาสามารถทำได้ง่าย

Krissana Panasin
Krissana Panasin

การเพาะเมล็ด

จะเก็บเมล็ดแก่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม โดยเมล็ดแก่จะมีสีน้ำตาลเข้ม จำนวนเมล็ด ตกประมาณ 4,000 - 5,000 เมล็ดต่อกิโลกรัม ราคาซื้อขายเมล็ดตกประมาณ 2,500-3,000 บาทต่อกิโลกรัม โดยการเก็บเมล็ดควรเก็บเมล็ดที่ร่วงอยู่บริเวณโคนต้นดีกว่าเก็บบนต้น เพราะจะได้เมล็ดที่แก่เต็มที่แล้ว เมื่อได้เมล็ดแล้วต้องรีบเพาะทันที เนื่องจากเปอร์เซ็นต์การงอกจะลดลงอย่างรวดเร็ว โดยหากเพาะภายในหนึ่งสัปดาห์ จะมีเปอร์เซ็นต์การงอกประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ สัปดาห์ที่สองประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และสัปดาห์ที่สามประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ นำเมล็ดที่ได้มาเพาะลงถุงดิน โดยคว่ำส่วนหัวสีน้ำตาลลงและกดเมล็ดให้จมลงประมาณ ¾ ส่วนของเมล็ด หรืออาจเพาะในกระบะเพาะก่อนย้ายชำ โดยใช้ทรายคั่วหรืออบฆ่าเชื้อแล้ว หว่านเมล็ดให้กระจายกลบด้วยทรายให้สม้ำเสมอ ประมาณ 3-5 มิลลิเมตร รดน้ำให้ชุ่ม

Krissana Panasin
Krissana Panasin
Krissana Panasin
Krissana Panasin

การเพาะชำโดยใช้กล้า ( เบี้ย )

ก่อนที่เมล็ดหล่นลงใต้โคนต้นแม่ ควรเตรียมพื้นที่บริเวณโคนต้นก่อนโดยการพรวนดิน เก็บกล้าในช่วงเช้าขณะที่พื้นดินใต้ต้นยังมีความชื้นอยู่ เมื่อเก็บกล้าแล้วให้นำใบตองห่อกล้าที่เก็บมา แช่รากในน้ำและนำไปลงถุงชำภายใน 1 วัน

สำหรับวัสดุเพาะชำ โดยทั่วไปใช้ถุงเพาะชำขนาด 2.5 x 7 ( เหมาะสำหรับการผลิตกล้าขนาด 50 ซม. ) ส่วนผสมของวัสดุเพาะชำใช้ ดิน : ทรายหรือแกลบ : ปุ๋ยคอก เท่ากับ 6 : 3 : 1

การบำรุงรักษากล้ากฤษณา ควรวางกล้าไว้ในโรงเรือนที่คลุมโดยแสลนดำ พรางแสงได้ประมาณ 50 - 70 % ในสัปดาห์แรกควรรดน้ำทั้งเช้า - เย็น หลังจากนั้นรดวันละครั้ง ใส่ปุ๋ยคอกผสมน้ำรดเดือนละครั้ง หรือฉีดพ่นปุ๋ยทางใบทุก 15 วัน ในกรณีที่ใส่ปุ๋ยมากไปจนดินเค็ม ให้หว่านปูนโดโลไมท์บางๆ แล้วรดน้ำให้มากๆ เพื่อขับหรือชะล้างความเค็มออกจากดิน สำหรับปัญหาโรคและแมลงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพบ แต่โรคที่อาจเกิดขึ้นได้คือ โรคเน่าคอดิน แก้ไขโดยผสมยากันเชื้อรากับปุ๋ยฉีดทางใบ พ่นทุก 15 วัน รดน้ำผสมปุ๋ยคอก และดูแลต่อไปจนกล้าไม้อายุ 9-12 เดือน ความสูงประมาณ 50 ซม. สามารถที่จะนำไปปลูกได้ เนื่องจากกล้าไม้กฤษณาต้องการความชื้นสูง และตอบสนองรวดเร็วต่อการขาดน้ำ ดังนั้นก่อนนำไปปลูก ต้องมีการทำกล้าไม้ให้แกร่ง ( hardening ) โดยให้กล้าไม้ได้รับแสงแดดมากขึ้นและลดการให้น้ำลง

Krissana Panasin
Krissana Panasin